[HOT] Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới

26/08/2017Tuần mới tới rồi, các Tiên Hữu hãy cùng Ad tham gia chuỗi sự kiện hấp dẫn nhé!!


59804f9e9fdbe.png1. Khuyến Mãi 50% KNB

Thời gian: 22/08 - 24/08

▶️ Chi tiết: Đăng nhập hàng ngày nhận quà, đăng nhập ngày nào nhận quà ngày đó

___________________


2. Tích Nạp Ngày

Thời gian: 22/08 - 24/08

▶️ Chi tiết: Tích lũy nạp hàng ngày đạt yêu cầu sẽ nhận được quà hấp dẫn

___________________


1. Tiêu Hàng Ngày

Thời gian: 22/08 - 24/08

▶️ Chi tiết: Tích tiêu ngày đạt mốc nhận quà cực hấp dẫn

___________________


1. Nạp Liên Tục - Nhận Quà Hấp Dẫn

Thời gian: 22/08 - 28/08

▶️ Chi tiết: Nạp 7 ngày nhận ngay Gói mảnh hồn Pet Cam

___________________


Các server mới còn sự kiện tuần cũ thì khi kết thúc sự kiện tuần cũ mới bắt đầu sự kiện tuần mới.×