[HOT] Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần

26/08/2017
Cuối tuần tới rồi, các Tiên Hữu hãy cùng Ad tham gia chuỗi sự kiện hấp dẫn nhé!!


59804f9e9fdbe.png

1. Tích Nạp Ngày

Thời gian: 26/08 - 28/08

▶️ Chi tiết: Tích lũy nạp hàng ngày đạt yêu cầu sẽ nhận được quà hấp dẫn

___________________


1. Nạp Đơn

Thời gian: 26/08 - 28/08

▶️ Chi tiết: Nạp đơn giá đúng mốc tặng quà cực khủng !

___________________


1. Tích Tiêu

Thời gian: 26/08 - 28/08

▶️ Chi tiết: Tích lũy tiêu hàng ngày đạt yêu cầu sẽ nhận được quà hấp dẫn

___________________


Các server mới còn sự kiện tuần cũ thì khi kết thúc sự kiện tuần cũ mới bắt đầu sự kiện tuần mới.×