Thông Báo: Liên thông cụm máy chủ: S5 + S6 và S7 + S8

06/09/2017


Thân chào các vị tiên hữu,

Nhằm giúp các chư vị tiên hữu có thể giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với nhau, và tạo sự cân bằng giữa các bang hội, phe phái trong Đại CHiến Tam Giới. BQT Đại Chiến Tam Giới sẽ liên thông cụm máy chủ S5-S6 và S7-S8


598b312b20a2a.png


I. Danh sách liên thông server:

Cụm máy chủ  S5 + S6 và S7 + S8

 sẽ được liên thông thành 1  cụm máy chủ

II. Thời gian:

Thời gian bảo trì liên thông dự kiến: 10:00 đến 15:00 ngày 07/09/2017  (Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn dự kiến)


III. Quy tắc đổi dữ liệu:


- Sau khi liên thông server, tất cả nhiệm vụ phe của người chơi sẽ làm mới.

- Sau khi liên thông server, địa chỉ đăng nhập vào server trước đây không thay đổi (Người chơi ở S5 vẫn đăng nhập vào server S5 + người chơi ở S6 vẫn đăng nhập vào S6)

- Với 1 tài khoản có nhiều nhân vật thì sau khi liên thông server trong giao diện chọn nhân vật sẽ có thêm nút đổi trái phải, có thể thay đổi hiển thị.

- Nếu như 2 server có người chơi trùng tên thì sẽ giữ lại tên nhân vật của người chơi có cấp/chiến lực cao hơn, người chơi bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên nhân vật] x1 qua thư.

- Nếu như 2 server có bang trùng tên sẽ giữ lại tên bang có cấp/chiến lực cao hơn, bang chủ bang bị hệ thống đổi tên sẽ nhận được [Thẻ đổi tên bang] x1 qua thư.


IV. Xóa dữ liệu


Khi gộp server, xóa vĩnh viễn các nhân vật thỏa mãn điều kiện dưới đây

- Nhân vật dưới cấp 40, 7 ngày liên tiếp không đăng nhập; hoặc nhân vật dưới cấp 50, 30 ngày liên tiếp không đăng nhập

- Nhân vật không có bất cứ lịch sử nạp nào

- Nhân vật có số lượng KNB không khóa bằng 0


Khi gộp server, xóa vĩnh viễn các bang thỏa mãn điều kiện dưới đây

- Bang chủ bị xóa 

- Bang dưới cấp 3, 7 ngày liên tiếp tất cả các thành viên trong bang không đăng nhập

[Chú ý] Sau khi bang bị xóa, tất cả các thành viên được tự động chuyển thành trạng thái không có bang 

- Một bên trong quan hệ tình duyên bị xóa - giải quyết theo xóa quan hệ tình duyên

- Một bên trong quan hệ sư đồ bị xóa- giải quyết theo quá 1 ngày không online xóa quan hệ sư đồ, không xử phạt


Lãnh địa bang

- Sau khi gộp server, tất cả thông tin về lãnh chúa đều bị xóa

- Sau khi gộp server, tất cả thông tin báo danh lãnh địa đều bị xóa (vốn báo danh được trả lại toàn bộ qua thư), tất cả các lãnh địa cần báo danh lại


×