[HOT] Việc cần làm mỗi ngày

12/07/2017


Mở giao diện chính - chọn Hoạt động - Cần làm để sử dụng tính năng.


Nhiệm vụ ngày


596302db291fd.png


- Mỗi ngày được nhận 15 lượt nhiệm vụ hàng ngày.
- Cấp càng cao, thường càng lớn, tích lũy sao sẽ nhận được gói quà sao


Nhiệm vụ bang


5963035cdcd31.png


- Mỗi ngày sau khi hoàn thành 10 nhiệm vụ, tiếp tục làm sẽ giảm 1/5 thưởng.
- Mỗi ngày hoàn thành lượng nhiệm vụ sẽ tăng cấp nhiệm vụ, hoàn thành sẽ nhận được cống hiến bang và exp nhiều hơn.
- Tăng cấp nhiệm vụ còn có thể nhận được gói quà nhiệm vụ bang.


Nhiệm vụ Treo thưởng


5963042541415.png


- Mỗi ngày được nhận 5 lượt.
- Mỗi 30p công bố treo thưởng 1 lần.
- Màu quyết định phẩm chất nhiệm vụ, phẩm chất càng cao thưởng càng lớn.


Nhiệm vụ phe


59630797cb2ee.png


- Mỗi ngày có 5 lượt. Hoàn thành nhận được thưởng lớn.


Nhiệm vụ vòng


5963080da1405.png


- Mỗi tuần có 300 vòng, 6h00 thứ 2 sẽ cài lại vòng.
- Hoàn thành sẽ nhận được lượng exp lớn, đạt vòng chỉ định sẽ nhận được thưởng vòng.


Hộ tống Thần Nữ


5963086b511f2.png


- Mỗi ngày 3 lượt.
- Hoàn thành nhận được Exp + đồng, phẩm chất Thần Nữ càng cao, nhận thưởng càng lớn, thời gian hộ tống là 20 phút.
- Dùng thẻ làm mới để tăng phẩm chất.


Chiến đấu tượng


596308a91a602.png


- Mỗi ngày 3 lượt: Đập trứng hoặc tặng hoa cho tượng


Võ hội đấu (Đấu trường)


5963099cdf744.png


- Mỗi ngày có 10 lần ghép cặp, được dùng KNB mua lượt khiêu chiến.
- Nhân vật sẽ tự dộng chiến đấu.
- Đấu tích điểm thắng sẽ được cộng thêm điểm, thua sẽ bị trừ điểm.
- Tích điểm đầy sẽ được vào đấu tiến cấp, 3 trận thắng 3 hoặc 5 trận thắng 3 sẽ được vào cấp bậc tiếp theo.
- Khi vòng đấu kết thúc sẽ có rất nhiều thưởng hấp dẫn đang đợi bạn.


Chất hàng - Vận chuyển


59630db3ecde9.png


- Vật phẩm tương ứng cho vào hòm để nhận exp.
- Các vật phẩm nhận từ Kỹ năng Sinh Tồn, giao dịch chợ.
- Vật phẩm trong túi thiếu có thể xin thành viên bang hoặc bạn bè cứu trợ.
- Chất đầy hết rồi Xuất Phát sẽ được rương ra khơi


Thưởng rượu


59630dfc13a30.png

- Mỗi ngày được thưởng rượu 5 lần, mỗi lần tiêu hoa 1 vò rượu.

- Khi thưởng rượu, mỗi 5s sẽ nhận được 1 lần exp.
- Tổ đội thưởng rượu sẽ tăng exp, càng đông người thưởng càng nhiều.


* Thí Luyện:


59630fb9235fb.png


- Đánh bại quái bất kỳ để hoàn thành nhiệm vụ, có thể cùng làm với các nhiệm vụ khác để hoàn thành nhanh


Tàng Bảo Đồ


59632b7d3bd2e.png


- Mỗi ngày nhận 3 lần. Dùng tàng bảo đồ để đào Kho Báu


Trồng cây bang


59632c0f3ee44.png

- Vào Lãnh Địa bang gặp người trao đổi Na Na để đổi hạt giống. Trồng hoa sẽ nhận được rất nhiều exp

×