[HOT] Phúc lợi Server mới

12/07/2017

[Sự kiện] Online Nhận Quà


Thời gian sự kiện: Hàng ngày

Nội dung: Mỗi khi thời gian online đạt mức chỉ định, được quay thường 1 lần.


59649da2424b5.jpg


[Sự kiện] Ký danh tháng


Thời gian sự kiện: 30 ngày

Nội dung: Mỗi tháng tích lũy ký danh sẽ nhận được thưởng tương ứng


59649dec10d81.png


[Sự kiện] Thăng cấp nhận thưởng


Thời gian sự kiện: Vĩnh viễn

Nội dung: Mỗi lần đạt cấp yêu cầu sẽ nhận được 1 quà cấp độ.


59649e44010df.png


[Sự kiện] Quà offline


59649f04a07c5.png


1. Tích lũy EXP

- Đồng hồ cát EXP có thể chuyển thành exp, online hay offline đều nhận được EXP tích lũy. Một lần tối đa bảo lưu 12 tiếng.

- Dùng đồng sẽ nhận được 100% EXP trong bình, dùng KNB sẽ nhận được 200%

2. Tìm lại đạo cụ, EXP

- Trong 3 ngày đầu nhiệm vụ/tính năng các loại có lượt thừa, có thể tìm lại EXP, đạo cụ tương ứng lượt thừa có thể kiếm được.

- Dùng Đồng sẽ nhận được 50% EXP, dùng KNB sẽ nhận được toàn bộ EXP và đạo cụ.
- Tính năng tìm lại bảo lưu 3 ngày.


[Sự kiện] Quà cấp


- Mỗi lần tăng 5 cấp sẽ nhận được lượng túi phúc nhất định, túi phúc chứa nhiều KNB.

- Lượt mở càng nhiều, thưởng càng hấp dẫn. mỗi lần mở 10 túi phúc sẽ xuất hiện túi phúc hiếm, gồm rất nhiều KNB

- Đạt Lv80 còn nhận được danh hiệu đua cấp siêu chất.


5964a0e329d3d.png

×