[HOT] Ưu Đãi Server mới

12/07/2017[Sự kiện] Tích Lũy Nạp

Thời gian diễn ra: Kết thúc sau 7 ngày mở server

Chi tiết sự kiện: Xem Tại Đây


5965fb5a5fa3d.png


[Sự kiện] Nạp Đầu 3 Ngày

Thời gian diễn ra: Kết thúc sau 3 ngày mở server

Chi tiết sự kiện: Xem Tại Đây


[Sự kiện] Nạp Đầu Hàng Ngày

Thời gian diễn ra: Kết thúc sau 7 ngày mở server

Chi tiết sự kiện: Xem Tại Đây


nạp đầu.png×