[Hướng dẫn] Hệ thống VIP

12/07/2017

Tính năng VIP - Mốc VIP


Tính năng VIP góp một phần hỗ trợ cho quý Tiên Hữu trong quá trình hành tẩu giang hồ, ngoài những thuộc tính được cộng thêm theo cấp VIP, còn có những phúc lợi hàng ngày khác rất hấp dẫn:


5962f7a4292e6.png

Bảng mốc VIP và ưu đãi đặc biệt:


5962fb1163d44.png

×